Copyright © 2018 by "REVELS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Na tejto stránke nájdete

Politiku protikorupčného
správania našej spoločnosti
zavedením systému podľa
smernice BS 10500:2011

Vyhlásenie manažmentu

Certifikát BS10500:2011

Antikorupcia
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk
tel:    
+421 948 323 000
SPOLOČNOSŤ
REVELS s.r.o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36746746; DIČ: 2022329650; IČ DPH: SK2022329650;
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17589/R
KONTAKTY
Janík Ľubomír; tel: +421 948 323 000; @mail: revels@revels.sk
WYSIWYG Web Builder
016
017
018