Copyright © 2021 by "REVELS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Naša spoločnosť zaviedla a udržiava
manažérske systémy podľa noriem        
ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
Manažérstvo kvality
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk

SPOLOČNOSŤ
REVELS s.r.o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36746746; DIČ: 2022329650; IČ DPH: SK2022329650;
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17589/R
KONTAKTY
@mail: revels@revels.sk
Systémy manažérstva sú certifikované u 
certifikačného orgánu                        
QSCert®, spol. s r.o., Zvolen