Copyright © 2018 by "REVELS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Kde nás nájdete
Kontaktné údaje
REVELS s.r.o.,
Pod Hájom 952/1
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36746746
DIČ: 2022329650
IČ DPH: SK2022329650
zapísaná v OR Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.
17589/R
Priestory našej spoločnosti sa nachádzajú na 2 poschodí
podnikateľského centra FILAGOR, Dubnica nad Váhom

Vysunuté pracovisko sa na chádza v areáli MATADOR HOLDING a.s.,
Bojnická 3, Bratislava
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk
tel:    
+421 948 323 000
WYSIWYG Web Builder
Technický manažér:

Ľubomír Janík
tel: +421 948 323 000
email: revels@revels.sk
Merania a revízna činnosť:

Ing. Benjamín Škára
tel: +421 948 152 748
email: skara@revels.sk
Fakturácie a office manažér:

Ing. Kristína Janíková
tel: +421 944 181 307
email: kristina@revels.sk
Projekcia elektro:

Bc. Ján Bezecný
tel: +421 948 955 750
email: bezecny@revels.sk