You are here:

O nás

Spoločnosť REVELS s.r.o., bola založená v roku 2007 a už viac ako 15 rokov na trhu ponúka služby v oblasti elektrotechniky a energetiky. Spoločnosť z počiatku v rokoch 2007 až 2016 poskytovala služby hlavne v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení VTZ a revízii elektrických zariadení UTZ.

Postupným rozrastaním spoločnosti a rozširovaním ponúkaných činností sa spoločnosť rozrástla o nových spolupracovníkov. Z dôvodu priestorového rozšírenia, naša spoločnosť REVELS v roku 2023 presunula svoje sídlo do nových rekonštruovaných administratívno-prevádzkových priestorov v Ilave.

Spoločnosť REVELS rozšírila oblasti a druhy činností ponúkaných svojim zákazníkom, o ktorých sa viac môžete dozvedieť v časti SLUŽBY. Naša spoločnosť stavia na viacerých pilieroch a to dlhodobo udržateľnými a obojstranne výhodnými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, kde zákazník ktorý sa na nás obracia opakovane a je spokojný s našimi službami je pre nás najväčšou devízou.

Zároveň sa naša spoločnosť snaží ponúkať svojim zákazníkom stále širší rozsah služieb a zabezpečiť služby tak, aby zákazník pre uspokojenie svojich potrieb v danej oblasti nemusel oslovovať iných dodávateľov. Pre komplexné pokrytie požiadaviek zákazníka zabezpečujeme niektoré činnosti subdodávateľsky s dlhodobo spolupracujúcimi dodávateľmi služieb a činností.

Naša spoločnosť sa však naďalej snaží rozširovať rozsah ponúkaných služieb vlastnými pracovníkmi, preto sa snažíme zachytiť trendy v elektrotechnike a rozširovať svoje odborné spôsobilosti napr. o oblasť fotovoltaických elektrických zariadení a elektromobility vyškolením pracovníkov.

V súčasnosti naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom v prevažnej miere služby v oblasti elektrotechniky a energetiky na základe vydaných platných oprávnení na VTZ elektrických podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a UTZ elektrických podľa vyhlášky č. 205/2010 z.z. v priestoroch bez a s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia napätia. K týmto službám ponúkame stavebné činnosti a strojárske činnosti.