You are here:

Referencie

Uvedený zoznam referencií je len zlomok činností, ktoré vykonáva spoločnosť REVELS s.r.o.
Od roku 2016 po súčasnosť sme zhotovili viac ako 400 zákaziek, ktoré sa týkajú elektroinštalácií, stavebných prác, výroby a montáže oceľových konštrukcií.

Vypracovali a vykonali sme

    • viac ako 230 projektových dokumentácií
    • viac ako 2650 odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ elektrických
    • viac ako 430 revízii UTZ elektrických
    • a množstvo meraní a odborných posudkov.

Naša spoločnosť disponuje širokým portfóliom kalibrovanej meracej techniky na vykonávanie meraní potrebných k výkonu činností z oblasti meraní elektrických veličín a revízii elektrických zariadení.

2016 – Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia trak. vedenia Sučany – Kraľovany

2017 – Prekládka káblových skríň Nitra, Smolenice, Šaštín, Hlohovec

2018 – Projektová dokumentácia ŽST Petržalka

2022 – Projektová dokumentácia ŽST Čadca

2017 – Napäťové skúšky trakčného vedenia medzi ŽST Zlatovce a ŽST Trenčín

2019 – Projektová dokumentácia výmena stožiarov VN linky Čierna nad Tisou

2022 – Revízie a napäťové skúšky trakčného vedenia Púchov-Lúky pod Makytou

2023 – Revízie a napäťové skúšky trakčného vedenia Devínska nová Ves – štátna hranica

2020 – Korozívny prieskum a meranie bludných prúdov objektu ZWIRN Bratislava

2021 – Projektová dokumentácia 19 stavebných objektov elektroinštalácia NN, VN, SLP, trakčné vedenie v trolejbusovom depe Kvačalova Žilina

2021 – Projektová dokumentácie presuvne rušňové depo Zvolen

2023 – Projektová dokumentácia osvetlenia hala HPO Zvolen

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektroinštalácie hala HCO Zvolen

Projektová dokumentácia osvetlenia depo Trenčianska Teplá

2023 – Projektová dokumentácia rekonštrukcie trafostanice, VN rozvodne, NN rozvodne a VN linky v objekte EVPÚ, a.s.

2017 – Elektroinštalácia podchodu Bratislava hl. stanica, NN a SLP

2018 – Prekládky káblových vedení VN, NN, SLP, OK na ŽSR, diaľnica D4

2020 – Ochrana káblov OZT – ŽSR, pri budovaní D4R7

2023 – Prekládky káblových vedení VN, NN, SLP, OK na ŽSR, Triblavina

Ochrana káblov OZT – ŽSR, pri budovaní križovatky Triblavina

2023 – Pripojenie Spínacej stanice Nové Zámky na trakčnom vedení

2018 – Revízie elektrickej inštalácie NN a VN

2020 – trvá – Revízie UVTOS Ilava, UVTOS Dubnica n/V, UVTOS Trenčín

2021 – Oceľové konštrukcie pod VN odpínače

2021- trvá – Revízie objektov Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.

2023 – Revízia a napäťové skúšky 6 kV Nové  Zámky-Palárikovo

Meranie krokových a dotykových napätí na trakčnom vedení – Nové Zámky-Palárikovo

2018 – Korózny prieskum a meranie bludných prúdov most Kraľovany

2023 – Vypracovanie technológie opracovania bývalých železničných mostov T1 a T2 v meste Trenčín, vrátane rozborov vzoriek oceľových konštrukcií a farieb

2017 – Oprava porúch tesnenia derivačného kanála VáhuRevízie elektrických zariadení, plávajúcich zariadení a spotrebičov

Oprava trafostanice, Hať Drahovce

2018 – Projektová dokumentácia opravy objektov na VN Mikšová II

Výmena vodárenských potrubí, VS Hriňová

2019 – Výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu, VS Hriňová

2018 – Rekonštrukcia ČS Benzinol Turčianske Teplice

2019 – Oprava vodnej kaskády derivačného kanála Váhu, Dolný Hričov –Považská Bystrica

2023 – Oceľové konštrukcie na ČOV Senec

2017 – trvá – Revízie elektrických zariadení a spotrebičov

Odborné poradenstvo v oblasti elektrotechniky

Odborné poradenstvo pri návrhu a realizácii stavieb

2019 – Projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia kúpeľného parku Trenčianske Teplice       

2017 – Projektová dokumentácia vzduchotechniky, silnoprúdové rozvody

Dodanie a zapojenie svietidiel

2018 – Oprava areálového osvetlenia

2018 – Elektroinštalačné práce vzduchotechnika, silnoprúdové rozvody

2017 – trvá – Revízie elektrických zariadení a spotrebičov

Odborné poradenstvo v oblasti elektrotechniky

Odborné poradenstvo pri návrhu a realizácii stavieb

2019 – Projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia kúpeľného parku Trenčianske Teplice       

2023 – trvá – Výstavba Hokejovej akadémie, Trenčín – Zlatovce