Copyright © 2018 by "REVELS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Na tejto stránke nájdete zoznam
referencii a realizovaných zákaziek za
posledné obdobie
REFERENCIE
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk
tel:    
+421 948 323 000
SPOLOČNOSŤ
REVELS s.r.o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36746746; DIČ: 2022329650; IČ DPH: SK2022329650;
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17589/R
KONTAKTY
Janík Ľubomír; tel: +421 948 323 000; @mail: revels@revels.sk
MATADOR HOLDING a.s., Bratislava - rekonštrukcia administratívnej budovy, Zážitkové centrum vedy Aurélius, inštalácie vo výrobných halách areálu Matador
Technická univerzita Bratislava - rekonštrukcia transformačnej stanice 22/0,4kV v objekte fakulty elektrotechniky a informatiky
Základové uzemnenie a pospájanie objektu Zuckermandel Bratislava
METZELER s.r.o., Senec - elektrická inštalácia výrobných priestorov spol Metzeler v logistickom parku Senec
Elektrická inštalácia predajne River Park - Showroom Stopka - Miele
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava - elektroinštalácia administratívneho objektu ul. Pražská, Bratislava
WYSIWYG Web Builder
Stavebné a montážne činnosti
öEKOSTROM Austria - audity fotovoltaických elektrární FVE Kresanda, FVE Power plant 1 (Mokrá Lúka), FVE Buzitka, FVE Teriakovce, FVE Šulekovo III.
WÜRTH - technický audit elektrických rozvodov a zariadení v areáli spoločnosti Pribylinská 2, Bratislava
Technologické audity
Meranie blúdnych prúdov a korozívneho ohrozenia na stavbe polyfunkčného objektu Blumentál Bratislava
Napäťové skúšky VN zariadení na stavbách koridorových tratí ŽSR pre spol. ELTRA s.r.o. Košice a Elektrizace železnic a.s. Praha
Diagnostiky a merania
NAJVYZNAMNEJŠÍ
KLIENTI
MATADOR HOLDING a.s. Bratislava

öekostrom AG Austria

NpS Medissimo Bratislava

The British International School Bratislava

BVS a.s. Bratislava

Geon a.s. Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Metzeler s.r.o. Senec

Eltra s.r.o. Košice