Copyright © 2021 by "REVELS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: revels@revels.sk
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Na tejto stránke nájdete zoznam
referencii a realizovaných zákaziek za
posledné obdobie
REFERENCIE
REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom

info:  revels@revels.sk

SPOLOČNOSŤ
REVELS s.r.o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36746746; DIČ: 2022329650; IČ DPH: SK2022329650;
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17589/R
KONTAKTY
@mail: revels@revels.sk
Kúpele Trenčianske Teplic a.s., Trenčianske Teplice - rekoštrukcia hotela Slovakia - elektroinštalácia (VTZ)
verejné osvetlenie kúpeľného parku Trenčianske Teplice (VTZ)
ÚVTOS Ilava - rekonštrukcia VN rozvodne 22kV a výmena vzduchových vypínačov (VTZ)
Alex Grand s.r.o., Bratislava - rekonštukcia hotelov Diana, Slavia, Savoy - Trenčianske Teplice (VTZ)
Elektrizace železnic Praha a.s. - výmena stožiarov VN linky 22kV Čierna nad Tisou (UTZ)
EP projekt s.r.o. Košice - ŽST. Bratislava-Petržalka, osvetlenie nástupíšť, rozhlas, oznamovacie a informačné tabule nástupíšť (UTZ)
ZSSK Cargo a.s., Bratislava - bleskozvod haly prevádzkového ošetrenia vozňov RD Zvolen (UTZ)
Takel s.r.o., Bratislava - rekonštrukcia VN zariadení transformačných staníc - areál SKYLIFE Malacky
Projekčná činnosť (VTZ a UTZ)
The British International School Bratislava - prestavba suterénu na šatne - elektroinštalácia
Ministerstvo dopravy SR - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Realizácie
NAJVYZNAMNEJŠÍ
KLIENTI
Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

MATADOR HOLDING a.s. Bratislava

öekostrom AG Austria

The British International School Bratislava

Elektrizace železnic Praha a.s.

Eltra s.r.o. Košice

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Ústav na výkon trestu a odňatia slobody a
Ústav na výkon väzby IlavaMetri s.r.o., Bratislava - elektroinštalácia podchodu pre imobilných cestujúcich ŽST. Bratislava hl. stanica
D4R7 - preložky VN, NN a oznamovacích vedení ŽSR
Proma s.r.o., Bratislava - korozívny prieskum ZWIRN